Back to Top

Здравена НакeваНАЗАД ЗА КОНТАКТИ

"Инструктор по Пластика."

Полезна информация


Пластика на Нина Козина

Заниманията по Пластика, ще се водят от Здравена Накева - дългодишна състезателка по художествена гимнастика, професионален танцьор и акробат в танцовата школа на Нина Козина.

Пластиката

е групово занимание, което не само помага да изваем своето тяло, но и да придобием по-голяма гъвкавост. За първи път този клас се е преподавал във гр.Варна от своя създател - хореографът Нина Козина. Заниеманието бързо придобива популярност, както при жени така и при мъже. Пластиката има за цел да задвижи кръвообръщението, прилагайки определени упражнения да успеем да овладеем всяка част от нашето тяло, както и да разработим всяко едно сухожилие. С необходимата мотивация Пластиката дава възможност за по-голяма гъвкавост и активност в нашето ежеднение. Един от важните резултати на урока е не само да моделираме красиво своята фигура, но и да премахнем натрупалият се стрес.


НАЗАД